Predstavitev

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

O projektu

Več o Evropskem socialnem skladu lahko preberete na povezavi https://www.eu-skladi.si/, več o projektu MUNERA 3 pa na povezavi http://www.munera3.si/.

Srednja šola Izola sodeluje v projektu MUNERA 3, v katerega se je vključila skupaj s konzorcijskimi partnerji na podlagi izbora na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018 – 2022«.  Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Program je za udeležence brezplačen. V okviru projekta se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in samozaposlene.

Cilj projekta je večja vključenost zaposlenih in izboljšanje njihovih kompetenc. Program omogoča zaposlenim večjo mobilnost med različnimi področji dela in njihov osebni razvoj.

Znanje, inovativnost in kreativnost so pomembni elementi, na katerih je potrebno graditi gospodarski in družbeni razvoj. Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola in potrdi Svet šole, so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti.

V programu usposabljanja je določeno trajanje izobraževanja; praviloma gre za krajše programe, ki trajajo petdeset (50) ur, pri katerem se lahko določen del ur prizna na podlagi predhodno pridobljene izobrazbe in znanj (do 10 ur).