Predstavitev

Srednja šola Izola sodeluje v projektu MUNERA 3, v katerega se je vključila skupaj s konzorcijskimi partnerji na podlagi izbora na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018 – 2022«.  Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Program je za udeležence brezplačen. V okviru projekta se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in samozaposlene.

Cilj projekta je večja vključenost zaposlenih in izboljšanje njihovih kompetenc. Program omogoča zaposlenim večjo mobilnost med različnimi področji dela in njihov osebni razvoj.

Znanje, inovativnost in kreativnost so pomembni elementi, na katerih je potrebno graditi gospodarski in družbeni razvoj. Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola in potrdi Svet šole, so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti.

V programu usposabljanja je določeno trajanje izobraževanja; praviloma gre za krajše programe, ki trajajo petdeset (50) ur, pri katerem se lahko določen del ur prizna na podlagi predhodno pridobljene izobrazbe in znanj (do 10 ur).

Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o usposabljanju, ki se sklene ob vpisu v program usposabljanja, določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Ciljna skupina so zaposleni, ki lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za delo na različnih strokovnih področjih.

V šolskem letu 2019/2020 bomo na Srednji šoli Izola v okviru projekta izvajali naslednje programe usposabljanja in izpopolnjevanja:

PODROČJE GOSTINSTVA

  • Program usposabljanja NAČINI STREŽBE – priprava in postrežba jedi pred gostom (Vsebina programa)
  • Program usposabljanja PRIPRAVA KRUHA Z DROŽMI IN BOŽIČNEGA PECIVA (Vsebina programa)
  • Program usposabljanja POSTREŽBA JEDI IN PIJAČ (Vsebina programa)
  • Program usposabljanja ISTRSKA IN MEDITERANSKA KULINARIKA (Vsebina programa)

Vsi programi usposabljanja bodo objavljeni na naši spletni strani.

Prijavo z dokazili pošljite na naslov: Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola ali vilhar.franka@gmail.com z oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

Za dodatne informacije lahko pokličete tudi na telefonsko številko  05 66 21 727 (vsako sredo med 8.30 in 12.30)

 

PODROČJE KOZMETIKE IN NEGE

Programi usposabljanja, ki so še v pripravi, bodo po sprejemu na Svetu šole, prav tako objavljeni na naši spletni strani.

Prijavo z dokazili pošljite na naslov: Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola ali sonja.mihalic@guest.arnes.si z oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

Za dodatne informacije lahko pokličete tudi na telefonsko številko  05 66 38 280.